Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános rendelkezések
 2. Simon Angéla, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató; részletes adatok és elérhetőség: Simon Angéla E.V., székhely: 2100 Gödöllő, Csalogány utca 37. Adószám: 72283686-1-30; Nyilvántartási szám: 27972482; e-mail: hello@intimtornagodollo.hu) on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző KRISTON Intim Torna® foglalkozásra történő vásárlás lehetővé tétele érdekében (a továbbiakban Vásárlás).

2. A Szolgáltató biztosítja a Vásárlók részére a Weboldalakon meghirdetett Kriston Intim Torna® foglalkozásokra (a továbbiakban Tanfolyam) történő vásárlás lehetőségét. (a továbbiakban: Szolgáltatás).

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló; a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 2. Az ÁSZF elfogadása

A Vásárló az internetes vásárlás során legkésőbb a „Ezt kérem” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult.

III. Írásbeli szerződés, iktatott forma

Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

 1. A szerződés nyelve, az ÁSZF területi hatálya

A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.

 1. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásoknak a Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 1. A Vásárló adatai
 2. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Jelentkezéssel történő bármilyen visszaélés esetén.

A Szolgáltató a vásárláskor megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek

megfelelően kezeli.

 1. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.
 2. A Vásárló beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat a Szolgáltató a szerződés teljesítése céljából elektronikusan használja.
 3. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.
 4. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

VII. A Vásárló adatainak tárolása, védelme

A Szolgáltató a vásárláskor megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli

VIII. Megvásárolható tanfolyamok köre

 1. A megjelenített tanfolyamok kizárólag online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.
 2. Simon Angéla Kriston Intim Torna, www.intimtornagodollo.hu weboldalán tanfolyamok érhetőnek el: https://www.intimtornagodollo.hu/egeszseget-ajandekba/
 3. A rendelés menete
 4. Vásárló a megrendelő űrlapot kitöltve tud tanfolyamot vásárolni.
 5. Az adatok megadását követően a „Küldés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.
 6. A „Küldés” gombra kattintással a Felhasználó elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot.
 7. A Vásárló e-mail címére 1 napon belül megérkezik a díjbekérő, melynek alapján banki átutalással tudja rendezni a kiválasztott tanfolyam díját. (Simon Angéla: K&H Bank:10400494-86767290-80491003)
 8. A végszámla szintén elektronikus úton kerül a Vásárlóhoz.
 9. Ha beérkezett a tanfolyam díja, a Vásárló e-mailcímre a Szolgáltató elküldi a tanfolyami részvételre jogosító kupont és a részleteket.
 10. Az ajándék könyveket előzetes egyeztetés után Gödöllőn, vagy az első tanfolyami alkalommal személyesen lehet átvenni.
 11. Záró rendelkezések
 12. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 13. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóka.
 14. Panasz esetén a Vásárló a Szolgáltatóhoz fordulhat a hello@www.intimtornagodollo.hu e-mail címen.
 15. A jelen ÁSZF Gödöllőn, 2018. december 01. napján került elfogadásra.